1.8.11

LLIBERTAT, AMNISTIA I ESTATUT D'AUTONOMIA


Manifestació a València. Any 1976. La Transició. Erem molts i moltes al carrer. Una imatge de la nostra història.
Post programat.
Imatge de Remembervalencia

No hay comentarios:

Publicar un comentario