26.4.12

GODELLA. GUIA INFORMATIVA PER A L'ESCOLARITZACIÓ I MATRICULACIÓ EN ELS CENTRES DOCENTS PÚBLICS I PRIVATS CONCERTATS


La Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Godella ha editat una guia informativa molt didàctica per l'escolarització als Centres Públics i Privats Concertats de Godella al Curs 2012-13, amb les dades dels centres, la documentació que cal aportar i la puntuació de les circumstàncies que es baremen.

Le sol·licituts hauràn d'entregar-se en el centre sol·licitat en primera opció.

Educació Infantil i Primària: del 7 al 16 maig 2012

Educació Secundària Obligatòria: del 24 de maig a l'1 de juny 2012

Batxillerat i Cicles Formatius: del 4 al 13 de juny

Podeu fer les consultes al enllaç, descarregant el pdf

Guia en Castellà

Guia en Valencià

Molt bé  per la Regidoria d'Educació i la Comissió Municipal d'Escolarització de Godella! Regidora Eva Sanchis.

No hay comentarios:

Publicar un comentario