Qui somSom un grup de persones compromeses amb la construcció d'una societat millor, més lliure, més igualitària i més solidària. Les nostres polítiques estan guiades pels valors de la llibertat, la igualtat i la solidaritat. Uns valors que estan presents en totes les nostres accions, marquen el nostre pensament i donen sentit al projecte que defenem per a Godella.

L'Assemblea de l'Agrupació Local de Godella està composta per tots els afiliats i afiliades del partit en el nostre municipi. És l'òrgan màxim de decisió a nivell local. Entre les seues funcions està aplicar les línies d'acció política del PSOE en el nostre municipi. La Comissió Executiva és l'òrgan executiu de l'Agrupació i les seues reunions són obertes. És triat per l'Assemblea i respon davant d'ella en assemblees ordinàries obertes a qualsevol persona. Estes reunions es convoquen periòdicament i de forma extraordinària.

Tenim també "els sopars dels dijous" al local C/ Rocafort 12, on parlem cada quinze dies amb el grup municipal de les "coses de Godella" i de les coses del partit. 

T'invitem a participar en la vida interna de l'agrupació local, en els debats en les assemblees, en la presa de decisions, en l'organització del treball i, en general, en l'acció militant. Triar als delegats de l'Agrupació per a participar en els congressos provincials, comarcals, regionals, etc... on es prenen els grans acords i resolucions polítiques del partit.
No hay comentarios:

Publicar un comentario